VIVA BLOG

Info Lifestyle Marketing

Buscaglione. Više od velike tradicije, kafa koja je ušla u istoriju italijanskog espressa

Oni koji izaberu Buscaglione, cene veliku tradiciju italijanskog espressa. Prestižni brend koji ima istoriju kvaliteta iza sebe, povezan je sa sposobnošću da se neprestano obnavlja i prati tržište. Novi imidž i novi brend prate tržište. Osetljv na inovacije, bio je je pionir u razvoju kafe paketića, a od 1995. godine, nagleda ovaj novi tržišni segment. Inovacije ne bi trebalo da zamene tradiciju stečeno tokom brojnih godina prisustva na tržištu. Šest različitih mešavina kafe u zrnu i dalje dobijaju istu negu i pažnju kao do sada. Buscaglione je danas savršen spoj velike tradicije i inovacije.

Buscaglione Kafe od 1899. godine, oplemenjuje i širi kvalitet italijanskog espressa, ne samo u Italiji već i u čitavom Svetu. Naša kafa dolazi samo iz najfinijih imanja, odabrana od strane profesionalaca i prikupljena modernism i preciznim metodama. Italijanska umetnost prženja, stečena kroz dugogodišnje iskustvo, može da garantuje jedinstven ukus i aromu. Stvaranje jedinstvenih mešavina koje mogu da osvoje različita tržišta, od tradicionalnih do traženih. Buscaglione može trenirati kvalifikovano osoblje čiji bi glavni zadatak bio da istaknu kvalitet naljboljeg espresso italijanske tradicije “u šolji”.

proizvodi

Novi i moderan industrijski pogon se prostire na površini od 3.000 kvadratnih metara. Oprema najnovije generacije i sofisticirani kompjuterski sistemi omogućuju dobijanje proizvoda najvišeg mogućeg kvaliteta. Iskustvo od jednog veka doprinosi raznim operativnim fazama: tačnih procesa u vezi biranja i čišćenja zelene kafe, pažljiv izbor za procesiranje samo najboljih zrnaca, precizni programi za prženje prema svakoj vrsti kafe, mešanje i čuvanje kafe kroz kontrolisane faze. Fabrika koristi visoko automatizovane mašine za proizvodnju, van tradicionalnog pakovanja, takođe u Stabilo pakovanju. Sva pakovanja su podlegnuta controli pod kontrolisanim pritiskom, sa dodatkom azota za garantovanu svežinu, ukus i aromu koje se vremenom ne menjaju. Fabrika dizajnirana da vam isporuči arome i ukuse jedinstvene kafe do potrošača.

Pored posedovanja ISO 9001/2008 sertifikata, Kompanija poseduje sistem sa integrisanim uslovima propisanim i za upravljanje društveno odgovornog poslovanja u skladu sa propisima SA 8000, a za upravljanje životnom sredinom u skladu sa UNI-EN- ISO 14001 regulacijom. Cilje je pripremanje i predstavljanje održivog budžeta, definisanog u sporazumu između operativnog budžeta, izveštaja o životnoj sredini i društvenog budžeta, u kojem su ekonomske, društvene i ekološke komponente savršeno integrisane.

buscaglione-sl4

Koncept održivosti se definiše kao skup kriterijuma za očuvanje ekosistema životne sredine, ekonomskih i društvenih ekosistema koji se odnose na korišćenje prorodnih resursa, al ii ljudskog dostojanstva i slobode, ekonomsku dobrobit i pravičnost. Moralni integritet, poštenje, odanost i pravičnost u sporvođenju poslovanja su od fundamentalnog značaja za uspeh kompanije. U skladu sa ovim uverenjem, Buscaglione Kafa je opremljena kodeksom etike i ponašanja kog se moraju pridržavati svi oni koji posluju za, ili u ime kompanije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.